Evaluare de Mediu pentru Planuri si Programe

Conceptul site-ului a fost realizat in cadrul proiectului PHARE:

2004/016-772.03.03/02.01

Intarirea capacitatii institutionale pentru implementarea si punerea in aplicare a Directivei SEA (Strategical Environmental Assessment) si a Directivei de Raportare

Login

Login pe site-ul SEA

Login pe site-ul SEA
 

 

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (EMPP) are scopul de a identifica si de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului in timpul elaborarii planului sau programului si inainte de adoptarea acestuia.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe este stabilita prin Hotararea guvernului nr. 1076 din 8 iulie 2004 care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscuta sub numele de Directiva SEA.

Nu toate planurile sau programele sunt supuse procedurii de EMPP. Autoritatile publice pentru protectia mediului competente, in urma consultarii cu alte autoritati publice interesate de efectele asupra mediului pe care le poate avea planul sau programul, stabilesc daca un plan sau program trebuie sa parcurga aceasta procedura.

Rezultatele evaluarii de mediu trebuie sa se prezinte intr-un raport de mediu.

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac in cadrul unui grup de lucru.

Procedura EMPP se finalizeaza prin emiterea Avizului de mediu de catre autoritatea publica pentru protectia mediului competenta, pe baza proiectului de plan sau program si a Raportului de mediu.